Kutatási projekt

A látható fény energiájának átalakítása szén nanokompozitok segítségével: napenergiahasznosítás és fotokatalízis


Partnerek

PROJEKT KEZDETE

2010-10-15

HASZNOSÍTHATÓSÁG SZINTJE

Ismeretbővítő kutatás (alap- elméleti kutatás)

KUTATÁSI PROJEKT LEÍRÁSA

Míg a természet a fényenergia kémiai energiává alakítását játszi könnyedséggel végzi el, azt az ember kis hatékonysággal képes csak utánozni. Nem véletlen, hogy mind az alap- (pl. fény-anyag kölcsönhatás), mind az alkalmazott kutatás szempontjából (az emberiség energiaszükségleteinek kielégítése, képalkotó és optoelektronikai berendezések működése) a folyamat a kutatások homlokterében áll. Jelen pályázat keretében multidiszciplináris megközelítést alkalmazunk a fent említett problémakör bizonyos elemeinek tisztázására. Kutatásaink során szén nanocsöveket állítunk elő és ezekből megfelelően módosított kompozit anyagokat készítünk, továbbá felhasználjuk biológiailag aktív fehérjék megkötésére – aktivitásuk megőrzése mellett, valamint fotokatalitikus folyamatok hatékonyságának növelésére, hidrogéntermelésre.

A Svájci Magyar Együttműködési Program finanszírozásával és az NFÜ társfinanszírozásával megvalósuló 1.2 millió CHF összköltségű projekt (2010-2015).  
Projekt azonosítója: SH/7/2/20