Kutatási projekt

A KGF/KGFR rendszer szerepének tanulmányozás a keratinociták sejtciklus szabályozásában és pikkelysömörben


HASZNOSÍTHATÓSÁG SZINTJE

Ismeretbővítő kutatás (alap- elméleti kutatás)

KUTATÁSI PROJEKT LEÍRÁSA

Saját és más kutatócsoportok adatai is arra utalnak, hogy a pikkelysömör betegségben a kóros immunválasz kialakításában a bőr homeosztázis megváltozásának is nagy szerepe van, és ez a kóros homeosztázis tulajdonképpen a kóros immunválasz inducerének tekinthető. Feltételezzük, hogy mindennek a kialakításában kulcs szerepet játszik a keratinocita növekedési faktor és receptora (KGF/KGFR). Ennek vizsgálatára ún. tape-stripping módszert alkalmaztunk egészséges és pikkelysömörös tünetmentes epidermiszen és megvizsgáltuk a KGF és a KGFR molekulák mRNS és fehérje szintű kifejeződését. Azt találtuk, hogy már a kezelést megelőzően mind a KGF, mind a KGFR magasabb szinten fejeződik ki a tünetmentes pikkelysömörös bőrben, mint az egészséges bőrben. A KGF a dermiszben és az epidermisz minden rétegében kifejeződött, jóval magasabb szinten a pikkelysömörös, mint az egészséges mintákban. A kezelés után 6 órával az egészséges dermiszben a KGF mRNS mennyiségének emelkedése tízszeres volt, míg a pikkelysömörös tünetmentes dermiszben mindössze ötszörös. Huszonnégy és 48 órával a kezelést követően a KGF expresszió az egészséges bőrben megemelkedett, de nem mutatott változást a pikkelysömörös tünetmentes bőrben. Az egészséges bőrben a KGFR csak az epidermisz bazális és szuprabazális rétegeiben fejeződött ki, ellenben a pikkelysömörös epidermisz teljes szélességében kifejezte a KGFR molekulát. Kezelés hatására mind az egészséges, mind a tünetmentes pikkelysömörös epidermiszben megemelkedett a KGFR expressziója, de lokalizációja nem változott. Mindezek az adatok további adalékot szolgáltatnak a pikkelysömörös tünetmentes bőr abnormális homeosztázisáról.