Kutatási projekt

A kalcitonin gén-rokon peptid (CGRP)- és a hipofízis adenilát cikláz-aktiváló polipeptid (PACAP) receptorainak tanulmányozása a paraszimpatikus idegrendszerben


HASZNOSÍTHATÓSÁG SZINTJE

Ismeretbővítő kutatás (alap- elméleti kutatás)

KUTATÁSI PROJEKT LEÍRÁSA

Fontosnak tartjuk megvizsgálni a kalcitonin gén-rokon peptid (CGRP)-, és a hipofízis adenilát cikláz-aktiváló polipeptid (PACAP) receptorainak eloszlását a paraszimpatikus idegrendszer egy bizonyos részletében. A CGRP-ről már régóta ismert, hogy vérplazmabeli koncentrációjának emelkedése fokozza a migrénes fejfájás kialakulását és erősségét illetve a PACAP szerepe is egyre nagyobb bizonyosságot nyer e neurológiai betegség tekintetében. Vizsgálatainkban patkányok paraszimpatikus idegrendszerében (ganglion sphenopalatina) immunhisztokémiai- és molekuláris biológiai módszerekkel próbáljuk feltérképezni a fent említett peptidek receptorainak eloszlását. A fehérje-kötési helyek azonosítása megerősítheti az egyéb kísérleteink során vázolt feltételezéseinket a migrén és a PACAP viszonyáról.