Kutatási projekt

A jogellenesen megszerzett bizonyítékok értékelése (összehasonlító elemzés)


HASZNOSÍTHATÓSÁG SZINTJE

Ismeretbővítő kutatás (alap- elméleti kutatás)

KUTATÁSI PROJEKT LEÍRÁSA

A kérdés vizsgálata során a kiindulópont az, hogy a büntető eljárásjogi bizonyításnak az egyik legérzékenyebb területe a jogellenesen (tiltott módon) megszerzett bizonyítási eszközök és az azokból származó bizonyítékok felhasználhatóságának kérdése. (Ez a megállapítás egyaránt igaz az eljárási igazság elvét követő angolszász, és az anyagi igazság elvét követő kontinentális büntetőeljárási rendszerekben is.)

A jogellenesen megszerzett bizonyítékok esetén ugyanis kettős érdek ütközik egymással. A mérleg egyik serpenyőjében a terhelt büntetőjogi felelősségre vonásának követelménye áll. Ez az érdek azt diktálja, hogy a büntetőjogi felelősség megállapítására alkalmas (adott esetben perdöntő jelentőségű) bizonyítékok ne kerüljenek kizárásra csupán azért, mert valamely előírás megszegésével szerezték meg azokat. Ezzel szemben a mérleg másik oldalán álló érdek a büntetőeljárásbeli törvényesség betartásához, a büntetőeljárásban résztvevők (kiemelten a terhelt) jogainak biztosításához kapcsolódik.

The baseline for this theme is one of the most sensitive matters of evidence procedures in criminal law, i.e. the rightful utilization of unlawfully obtained means of evidence and of any derivative evidence. (This statement applies to both anglo-saxon criminal proceedings, which follow the principle of procedural justice, and to continental criminal proceedings, which follow the principle of substantive justice.)

Unlawfully obtained evidence makes two interests conflict with each other: the requirement of holding the defendant liable under criminal law on the one side and the legal conformity of the proceedings and the rights of the defendant on the other. The previous interest requires that no evidence suitable for establishing liability under criminal law (including conclusive proof where applicable) shall be excluded on the sole ground of having been obtained in breach of a legal regulation. According to the latter interest, we must not forget about the importance of ensuring compliance with the legality of criminal procedures and with the rights of participants in the criminal procedure including in particular the defendant.