Kutatási projekt

A gombatermesztésben súlyos problémaként ismert "zöldpenész" megbetegedést előidéző Trichoderma törzsek taxonómiai, mikopatológiai és epidemiológiai vizsgálata


HASZNOSÍTHATÓSÁG SZINTJE

Ismeretbővítő kutatás (alap- elméleti kutatás)

KULCSSZAVAK

KUTATÁSI PROJEKT LEÍRÁSA

Részletesen tanulmányoztuk az izolált törzsek biodiverzitását, genetikai variabilitását, azonosítottuk a csiperke és laskagomba zöldpenészes megbetegedését hazánkban kiváltó agresszív Trichoderma fajokat és felmértük a termesztési körülményekre történt specializáltságuk mértékét. Vizsgáltuk a komposzt- és szubsztrátmintákból származó izolátumok fungicidekkel szembeni érzékenységét. Tanulmányoztuk a zöldpenész kialakulásának potenciális virulenciafaktorait, in vitro antagonizmus-vizsgálatokat hajtottunk végre a termesztett gombák és vad típusú, valamint bizonyos enzimek termelésében deficiens, illetve túltermelő mutáns Trichoderma törzsek között az egyes enzimek fertőzési folyamatban betöltött szerepének tisztázása céljából. Az epidemiológiai felmérés az agresszív törzsek nyomonkövetését, a zöldpenész fertőzés lehetséges forrásainak azonosítását célozta. Kutatómunkánk eredményei elmélyítik a Trichoderma nemzetséggel kapcsolatos tudományos ismereteket, ezen túl hasznos információkkal szolgálnak hatékony megelőzési stratégiák és kémiai, ill. integrált védekezési eljárások kidolgozásához.