Kutatási projekt

A dohányzás és a dohányzás abbahagyás társadalmi meghatározói


HASZNOSÍTHATÓSÁG SZINTJE

Ismeretbővítő kutatás (alap- elméleti kutatás)

KULCSSZAVAK

KUTATÁSI PROJEKT LEÍRÁSA

A dohányzási szokások és dohányzással kapcsolatos ismeretek feltárása, a dohányzásellenes politika társadalmi elfogadottságának vizsgálata. Kérdőíves adatgyűjtés általános lakossági minta körében. A dohányzással és a korlátozó intézkedésekkel kapcsolatos attitűdök feltárása lehetővé teszi a dohányzás társadalmi elfogadottságának mérését. A fentieket befolyásoló egyéni és környezeti tényezők ismerete lehetőséget nyújt az egészségpolitikai döntések támogatására, specifikus intervenciók kidolgozására.