Kutatási projekt

A csillagfejlődés késői állapotai (vörös óriások, szupernóvák)


HASZNOSÍTHATÓSÁG SZINTJE

Ismeretbővítő kutatás (alap- elméleti kutatás)

KUTATÁSI PROJEKT LEÍRÁSA

A kutatás várható eredményei, új ismeretek, összefüggések feltárása: Kutatásaink során tanulmányozzuk a csillagfejlődés, csillagrezgések és -robbanások asztrofizikájának nyitott kérdéseit hazai, külföldi és űrbéli nagyműszerekkel végzett csillagászati megfigyelések elvégzésével és elemzésével, illetve publikus adatbázisok és archívumok felhasználásával. A vizsgált problémák: pulzáló vörös óriás és szuperóriás változócsillagoknál a pulzáció kapcsolata a csillagfejlődéssel, a periódusváltozások okai, a tömegvesztés és a cirkumsztelláris burok szerepe. Nagy tömegű szuperóriás csillagok mint szupernóva progenitorok vizsgálata a robbanás előtt. Szupernóvák és más kataklizmikus változócsillagok távolságának, tömegének, luminozitásának és fejlődési állapotának meghatározása fotometriai és spektroszkópiai megfigyelések alapján. A tömegátadási és tömegvesztési folyamatok a nóva- és szupernóva-robbanások előtt és után. Új szupernóvák felfedezése. A projekt hatásai a tudományterületre, az együttműködésekre, az utánpótlás fejlesztésére: Hazánkban az egyik nemzetközileg legelismertebb kutatási terület a változócsillagok vizsgálata. A projekt az eddigi sikerek folytatása mellett új, Magyarországon eddig nem művelt kutatási irányokat nyit. Az SZTE-n 20 éve foglalkozunk változócsillagokkal. A fotometriai megfigyeléseink külföldi multi-objektum spektroszkópiai és interferometriai mérésekkel bővültek. Résztvevők: 3 szenior, 4 PhD, 6 fiatal kutató. Az SZTE csillagász szakos hallgatóinak és PhD ösztöndíjasainak tudományos munkája szorosan kapcsolódik a pályázathoz. Bevonjuk őket a megfigyelések végzésébe, az adatfeldolgozás folyamatába és a publikációs tevékenységbe.