Kutatási projekt

A chlamydia fertőzés és interferon-gamma kezelés hatásának vizsgálata a gazdasejt ubikvitinációs folyamataira


HASZNOSÍTHATÓSÁG SZINTJE

Ismeretbővítő kutatás (alap- elméleti kutatás)

KUTATÁSI PROJEKT LEÍRÁSA

Bármilyen olyan vegyület, ami a sejt számára nem fontos, megjelölődik ubikvitin molekulával, és ezt követően lebontódik. A saját fehérjéi és idegen anyagok is ubikvitnációra kerülhetnek. A chlamydia fertőzés patomechanizmusának felderítésében fontos szerepet játszik, hogy melyek azok az antigénjei, amelyek hamar ubikvitniálódnak, mert azok a fertőzött sejt által gyorsan prezentációra kerülni, és a szervezet celluláris és humorális válaszát aktiválják. A kísérlet célja a chlamydia fertőzés igen korai szakaszának megismerése.