Kutatási projekt

A büntetőeljárás hatékonysága


HASZNOSÍTHATÓSÁG SZINTJE

Ismeretbővítő kutatás (alap- elméleti kutatás)

KULCSSZAVAK

KUTATÁSI PROJEKT LEÍRÁSA

Napjainkban is folyik a büntetőeljárási törvény kodifikációja és ennek kapcsán újra reneszánszukat élik a Be. hagyományos kérdései. A jogalkotási folyamat felszínre hozta a büntető eljárásjog örök dilemmáját: gyors és egyszerű eljárást vagy garanciákkal felvértezett szabályokat. A témában született monográfia (Fantoly Zsanett:A büntető tárgyalási rendszerek sajátosságai és a büntetőeljárás hatékonysága. HVG Orac. Budapest, 2012.) részletesen vizsgálja a fent említett problémakört.

When analysing the efficiency of the criminal justice system of a state, in reality we are searching for the answer to the question, how criminal norms are able to keep up with the pace of change occurring in the social, political, economic and cultural life. It is not evident, when the criminal procedure can be considered efficient. Naturally, the economic definition of efficiency cannot be applied in itself, when examining the efficiency of a criminal procedure, rather the work – its means, methods, organization, speed – of the authorities participating in the procedure shall be put under a complex analysis.

Criminal efficiency is not equivalent with speed in itself; in order for a procedure to be efficient, respect for the rights and interests of the persons participating in the procedure shall be provided, restricting those only to the necessary level, nevertheless, it should also suit the expectations of society, – namely that who commits a crime should be punished –, as well as it should be worthy of the faith of people vested in criminal justice.

The research program deals with the elements of the efficiency in the Hungarian criminal procedure.