Kutatási projekt

A bazális ganglionok szenzomotoros működéseinek vizsgálata


HASZNOSÍTHATÓSÁG SZINTJE

Ismeretbővítő kutatás (alap- elméleti kutatás)

KULCSSZAVAK

KUTATÁSI PROJEKT LEÍRÁSA

Kísérleteinkben a nucleus caudatus és a substantia nigra vizuális és multiszenzoros információfeldolgozásban betöltött szerepét kutatjuk. Arra a kérdésre keresünk választ, hogy a beérkező multiszenzoros információ mennyiben szükséges a bazális ganglion rendszer normális szenzomotoros működéséhez. Altatott házimacska és éber makákó majom modellen végezzük kísérleteinket. Eredményeink választ adhatnak azon kérdésekre, hogy hogyan történik a multiszenzoros információ valósághű kódolása a bazális ganglion rendszeren belül, és közelebb juthatunk a bazális ganglionok szenzomotoros integrációban betöltött szerepének feltárásához, és a bazális ganglionok károsodása esetén fellépő betegségek patomechanizmusának megértéséhez