Kutató

Jancsó Attila, Dr.


TUDOMÁNYÁGAK

  • Kémiai tudományok

ELÉRHETŐSÉGEK

Email:
Telefonszám: (+36)-62-544335

RÖVID BEMUTATKOZÁS

Nevem Jancsó Attila. A Szegedi Tudományegyetem Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszékén dolgozom - egy kétéves posztdoktori tanulmányúttól eltekintve - diplomám megszerzése (1997) óta. PhD fokozatomat 2002-ben szereztem. Jelenlegi beosztásom egyetemi adjunktus.


A tanszék Bioszervetlen Kémiai Kutatócsoportjában végzem kutatásaimat. Az utóbbi időben elsősorban toxikus (fém)ionok (pl. Cd2+, Hg2+, As(III) stb.) megkötésére alkalmas oligopeptid szekvenciák tervezésével és előállításával, valamint az előállított peptidek és fémionok kölcsönhatásának oldategyensúlyi és oldatszerkezeti vizsgálatával foglalkozom. Az említett fémionok hatékony megkötésére alkalmas szekvenciákat, a molekuláris biológia eszköztárát is felhasználva, baktériumokban termeltetjük, s az így előállított sejttenyészetek toxikus fémionokkal szembeni tűrőképességét és a fémionok akkumulációját vizsgáljuk szennyezett közegből. Emellett hatékony fémion-kötő sajátságú ligandumok szilárd hordozókon (gyanták, üveg, kvarc) történő rögzítésével, és a fémion megkötő képességük vizsgálatával is foglalkozunk.


A tanszéken folyó oktatásban Szervetlen kémia előadások, gyakorlatok és laboratóriumi gyakorlatok, valamint Analitikai kémia számolási és laboratóriumi gyakorlatok vezetésével veszek részt.

ÖNÉLETRAJZ

Dr. Jancsó Attila önéletrajza megtekinthető a tanszék hoonlapján:

http://www.staff.u-szeged.hu/~jancso/Jancso_Attila_CV_2016_01_01.pdf