Műszer

Szuperrezolúciós optikai mikroszkóprendszer


TUDOMÁNYÁGAK

A MŰSZER AZ ALÁBBI SZERVEZETI EGYSÉGHEZ TARTOZIK

MŰSZER ÁLLAPOTA

Korának megfelelő

MŰSZERREL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK

Az Optikai és Kvantumelektronikai Tanszéken működő Advanced Optical Imaging (AdOptIm: http://titan.physx.u-szeged.hu/~adoptim/) kutatócsoport által fejlesztett és működtetett, lokalizációs elven alapuló dSTORM szuperrezolúciós mikroszkóprendszer főbb paraméterei és tulajdonságai: A mikroszkóprendszer egy Nikon Eclipse Ti-E inverz fluoreszcens
alapmikroszkópra épül, amely egy gyári C2 konfokális egységgel és egy saját fejlesztésű lokalizációs feltéttel van ellátva. A motorizált xy mintatartóba elhelyezett mintát egy perfect focus rendszer tartja <20 nm-es pontossággal a fókuszban. Alkalmazható kivilágítási módok: TIRF, HILO, és EPI. Lehetséges gerjesztési hullámhosszak: 647 nm, 561 nm és 405 nm. A dSTORM térbeli feloldása mintától függően tipikusan <20 nm. A leképezhető minta általában fixált sejt vagy metszet.

KAPCSOLAT

Dr. Erdélyi Miklós
+3662546710