Műszer

OPS képalkotó rendszer


A MŰSZER AZ ALÁBBI SZERVEZETI EGYSÉGHEZ TARTOZIK

MŰSZER ÁLLAPOTA

Korának megfelelő

MŰSZERREL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK

Vizsgálatainkban nem invazív, vagy minimálisan invazív techniká- kat használtunk, melyek alkalmasak a mikrovaszkuláris perfúzió direkt megjelenítésére, vagy közvetett meghatá- rozására, mindemellett klinikai körülmények között is alkalmazhatók. Ezek egyike a mélyebb (ca. 200 μm-es) ré- tegek mikrokeringésének megfigyelé- sére alkalmas OPS képalkotás, amely a hemoglobin tartalmú képletekről kontraszterősítés nélküli IVM képalkotást tesz lehetővé. Ez esetben a vizsgált tárgyat lineárisan polarizált fénnyel világítják meg. A képalkotás a szövetek belsejéből visszaérkező depolarizált fénnyel történik, amely elegendő ahhoz, hogy hátulról megvilágítson minden olyan struktúrát, ami a tárgy felszíne alatt található. Az OPS képalkotáshoz az 548 nm-es hullámhosszhoz közelítő fényt alkalmaznak (ebben a tartományban a hemoglobin és az oxihemoglobin egyenlő mértékű abszorbanciát mutat), ezáltal minden olyan képletet láthatóvá lehet tenni, ami hemoglobint tartalmaz.

KAPCSOLAT