Műszer

Neurometer készülék alkalmazása szenzoros neuropathia vizsgálatára


A MŰSZER AZ ALÁBBI SZERVEZETI EGYSÉGHEZ TARTOZIK

MŰSZER ÁLLAPOTA

Alig használt

MŰSZERREL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK

ANeurometer diagnosztikus készülék (Neurotron Incorporated, Baltimore, MD, USA) olyan eszköz, mely alkalmasnak bizonyul mindhárom szenzoros rosttípus egyidejű nem invazív úton történő, szenzitív, specifikus, reprodukálható, számszerű eredményt adó, időtakarékos, egyszerű vizsgálatára. A vizsgálat bőrön keresztül történő elektromos ingerlés során az áramérzet küszöbérték (Current Perception Threshold: CPT) meghatározásán alapul. Az áramerősséget fokozatosan addig növelik, amíg a vizsgált személy az impulzust megérzi, majd arra a szintre csökkentik, amelyen már nem vált ki áramérzetet. A vizsgálatot mind a felső, mint az alsó végtagon három különböző frekvencián (2 kHz, 250 Hz, 5Hz) végzik. A magas frekvencián nyert CPT-adatok a sensoros rostok vezetési sebességével, illetve a vibrációs ingerküszöb értékével állnak szoros korrelációban, s a vastag rostok funkcióját tükrözik, míg az alacsony frekvencián nyert CPT- értékek a hőérzetet vizsgáló módszerek eredményeivel függenek össze, s a vékony rostok működéséről nyújtanak felvilágosítást. A normális tartomány feletti eredmények hypaesthesiára, míg a normálérték alatti eredmények hyperaesthesiára utalnak. A Neurometer lehetőséget nyújt a vékony nem myelinizált fájdalomérzetet közvetítő idegrostok funkciójának noninvasiv, kvantitativ megítélésére is. A Cardiosys 12.1 diagnosztikus eszköz és a Cardiosys-A01 software (MDE Heidelberg GMBH, Heidelberg, Germany) egy olyan komputerizált mérőrendszer, ami alkalmas a cardiovascularis autonom funkció meg- ítélésére. Az autonom idegrendszeri működés jellemzésének legegyszerűbb módja a standardizált és jól reprodukálható Ewing-féle cardiovascularis reflextesztek elvégzése. A vizsgálat a reflextesztek során folyamatosan rögzített EKG és vérnyomás értékek elemzésén alapul. A vizsgáló rendszer alkalmas reflextesztek automatikus kiérékelésére. A rendszer által használt Ewing-féle tesztek a következők: 1) mély be- és kilégzésre létrejövő szívfrekvencia válasz, 2) a Valsalva manőver során kialakuló szívfrekvencia válasz, 30:15 hányados: a felállást követően jelentkező szívfrekvencia válasz, 4) a felállásra bekövetkező orthostaticus vérnyomásesés, valamint 5) a handgrip teszt: a tartós kézizom feszülés kapcsán bekövetkező diastolés vérnyomás emelkedés. A tesztek első csoportja (1, 2, 3) főként a parasysmpathicus idegrendszeri funkció, míg a többi (4, 5) elsősorban a sympathicus idegrendszeri működést jellemzi.

KAPCSOLAT