Műszer

Nagyintenzitású femtoszekundumos hybrid festékexcimer lézerrendszer


TUDOMÁNYÁGAK

A MŰSZER AZ ALÁBBI SZERVEZETI EGYSÉGHEZ TARTOZIK

MŰSZER ÁLLAPOTA

Korának megfelelő

MŰSZERREL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK

A Nagyintenzitású Lézerlaboratóriumban (High Intensity Laser Laboratory, HILL) nagyintenzitású femtoszekundumos hybrid festék-excimer lézerrendszerek működnek, amelyek 248 nm-es hullámhosszon a legjobb paraméterekkel bíró impulzusokat szolgáltatják Európában. A hybrid festék-excimer lézerrendszerben a magimpulzusokat egy excimer lézer által pumpált speciális festéklézerrendszer kelti 497 nmen, melyeket frekvencia konverzió után elektromos kisüléssel gerjesztett KrF közegű excimerekben erősítünk. Az impulzusok energiája 80 mJ 600 fs-os impulzushossz mellett vagy 40 mJ 150 fs-os impulzushossz mellett. A fókuszált intenzitás meghaladja a 1018 W/cm2 szintet mind ezt néhány Hz-es ismétlési frekvenciával, magas idő- és térbeli kontraszttal. Számos kutatás folyik plazma fizika, szilárdtest fizika és mikro anyagmegmunkálás témakörében az intézményen belüli és más intézményekben dolgozó kutatókkal együttműködve.

KAPCSOLAT

Prof. Dr. Szatmári Sándor
+3662544357