Műszer

Nagyfelbontású Respirométer és LED2 fluoreszcens modul - Oxygraph-2k


A MŰSZER AZ ALÁBBI SZERVEZETI EGYSÉGHEZ TARTOZIK

MŰSZER ÁLLAPOTA

Korának megfelelő

MŰSZERREL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK

Amitokondriális kórélettani kutatólaboratórium központi egysége az Oxygraph-2k nagyfelbontású respirométer (OROBOROS INSTRUMENTS Corp, Austria), mely egy Clark-elektród elvén működő mérőrendszer, ami nagy pontossággal képes biológiai minták pillanatnyi oxigén fogyasztásának meghatározására és követésére. Ez adja az oxidatív foszforiláció, mint alapvető mitokondrium funkció vizsgálatának az alapját. A két csatorna lehetővé teszi kísérleti csoportok direkt összehasonlítását és az áteresztőképesség növelését. A rendszer a kísérlet felépítésé- től függően különböző mitokondrium preparátumok mérésére alkalmas: izolált mitokondriumok, szöveti homogenizátum, sejt szuszpenzió, izomrostok, illetve speciálisan metszett szövetdarabok. A légzési lánc funkcionális vizsgálatát a kívánt mitokondrium szubsztrát-szétkapcsolószer-gátlószer protokollok szerint elvégzett mérésekkel végezzük, miközben valós időben követhetők a változások. A respirometriai méréssel párhuzamosan, ugyanazon mintából meghatározható a teljes szabadgyök (H2O2 ) produkció, mitokondriális membrán potenciál, Ca2+-szint is.

KAPCSOLAT