Műszer

Lézer folt interferencián alapuló áramlásmérő műszer


A MŰSZER AZ ALÁBBI SZERVEZETI EGYSÉGHEZ TARTOZIK

MŰSZER ÁLLAPOTA

Korának megfelelő

MŰSZERREL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK

Asaját fejlesztésű, optikai elven működő, in vivo agyi képalkotó rendszer több komponensből áll. Az agykérgi potenciálváltozásokat és a szöveti pH változásait fluoreszcens festékek alkalmazásával tesszük láthatóvá. Az alkalmazott vitális festékek az agyszövetben a gerjesztő hullámhosszú fénnyel megvilágítva fluoreszkálnak, fluoreszcencia-intezitásuk a membránpotenciál ill. a pH csökkenésével nő. A megvilágítást a festékek gerjesztési tartományának megfelelő LED fényforrásokkal végezzük. Az optikai jeleket sztereomikroszkóphoz csatlakoztatott CCD kamerákkal rögzítjük; az egyik kamera előtt specifikus sávszűrő engedi át a fluoreszcenciára jellemző hullámhossztartományt. Ezzel párhuzamosan lézer-folt interferencián alapuló áramlástérképeket veszünk fel ugyanazon agykérgi területekről, lézerdiódák által kibocsátott fény visszaverődésének alapján. A rendszer üzemeltetése (megvilágítás és képfelvételek szinkronizálása) egy LabView környezetben futó, saját fejlesztésű program segítségével folyik. Az optikai elven működő, in vivo, többkomponensű agyi képalkotó eljárás eszköztára.

KAPCSOLAT