Műszer

Doppler ultrahang készülék


A MŰSZER AZ ALÁBBI SZERVEZETI EGYSÉGHEZ TARTOZIK

MŰSZER ÁLLAPOTA

Korának megfelelő

MŰSZERREL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK

A Klinikán modern, nagy felbontású (20 MHz), szöveti és power Dopp - ler ultrahang vizsgálatra alkalmas készü - léket használunk. Segítségével a legki - sebb ízületekről is nagy felbontású ké - pet lehet kapni, az ízületi gyulladás in - tenzitását szemikvantitatív módon meg lehet határozni. Egyéb struktúrák, pl. iz - mok, nyálmirigyek, erek, melyek immu - nológiai betegségekben szintén érin - tettek lehetnek, vizsgálatára szintén al - kalmas a készülék, ezen területeken ta - pasztalatok gyűjtése folyik Klinikánkon. Az ultrahang készülék mind a diagnosz - tika pontosítására, mind kutatási felada - tokra (ízületi gyulladás aktivitásának mé - rése, stb.) alkalmas.

KAPCSOLAT