Műszer

454 Junior Rosch Újgenerációs szekvenáló platform


A MŰSZER AZ ALÁBBI SZERVEZETI EGYSÉGHEZ TARTOZIK

MŰSZER ÁLLAPOTA

Korának megfelelő

MŰSZERREL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK

Kutatócsoportunk által a 454 Junior Roche szekvenáló platformon beállított első kutatási projekt az amyotrophias laterális sclerosisban (ALS) szenvedő betegek esetében a háttérben álló kóroki genetikai eltérések azonosítása céljából egy célzott szekvenálási eljárás volt. A munkafolyamat során először az amplikon könyvtárt készítettük elő: a betegek perifériás vérből genomi DNS-t izoláltunk. A vizsgálni kívánt gének kódoló régióit specifikus primerekkel PCR reakció során felszaporí- tottuk, majd a kapott fragmensekhez egy további PCR reakció során adapter régiókat kapcsoltunk. A PCR termékeket tisztítottuk, majd minőségüket ellenőriztük. Az amplikonok koncentrációját fluorométerrel meghatároztuk, majd azonos koncentrációra hígítottunk. A mintákat összekevertük. Majd összemértük az emulziós PCR reakciót és ezt követően megtörtént az újgenerációs szekvenálás. A szekvenálási eredmények kiértékelése a készülékhez tartozó programokkal történt.

KAPCSOLAT